www.info-ogrzewanie.plwww.info-ogrzewanie.pl
Obrazek
Aktualności Kotły/Piece Instalacje Paliwa Energia odnawialna Wydarzenia Porady Forum rss
Strona główna Kotły na paliwa stałe Kotły gazowe Kominki Instalacje grzewcze Instalacje CWU Izolacja Reklama w serwisie Kontakt
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum

Ogrzewanie ścienne

Informacja prasowa / Data: 2010-04-29

Ogrzewanie ścienne RAYON to odmiana niskotemperaturowego ogrzewania powierzchniowego. Zaletą tego typu ogrzewania jest niska temperatura czynnika grzewczego zasilającego instalację. Ciepło przekazywane jest poprzez dużą powierzchnię ściany o temperaturze 25 - 30 °C w postaci subtelnego promieniowania. Zakres temperatury wody w instalacji, do osiągnięcia pożądanego efektu cieplnego, wynosi około 35 – 55 °C.

Niska temperatura czynnika, umożliwia wykorzystanie do zasilania układu grzewczego energooszczędnych i ekologicznych źródeł energii takich jak: piece kondensacyjne, pompy ciepła i kolektory słoneczne. Wysoki komfort cieplny pomieszczeń, do ogrzewania których zastosowano system ścienny jest nieosiągalny dla innych rodzajów ogrzewania. W pomieszczeniach ogrzewanych tym sposobem nie występuje zjawisko krążenia kurzu i alergenów.

Średnia wartość temperatury powietrza i przeciętnej temperatury powierzchni wszystkich otaczających przegród stanowi odczuwaną przez człowieka temperaturę otoczenia. Szczegółowo związek ten przedstawia wykres Königa.

Ogrzewanie pomieszczeń w systemie tradycyjnym i ściennym

Tradycyjne systemy centralnego ogrzewania powodują miejscowe podgrzewanie powietrza i przez to powstawanie jego cyrkulacji. W pomieszczeniach z ogrzewaniem grzejnikowym wzrasta liczba jonów dodatnich, kationów. Odczuwanie duszności i wysuszania dróg oddechowych spowodowane jest zachwianiem równowagi jonów w pomieszczeniu. Dowiedziono, że kationy wzmagają unoszenie pyłów, bakterii i różnych alergenów i nie sprzyjają dobremu samopoczuciu osób przebywających w pomieszczeniu, gdzie jest ich nadmiar. Dodatniej jonizacji cząstek powietrza sprzyjają między innymi włączony telewizor lub ekran monitora. W pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami wzrasta ilość kationów, a maleje anionów tym bardziej, im wyższa jest temperatura powierzchni metalowych. Aniony poprawiają ogólne samopoczucie. Osoba przebywająca w pomieszczeniu, gdzie powietrze naładowane jest ujemnie, ma przyjemne uczucie świeżości.

W pomieszczeniach z ogrzewaniem ściennym dzięki zmniejsze­niu temperatury powierzchni grzewczych i eliminacji powierzchni metalowych zachowana jest równowaga pomiędzy kationami i anionami.

Charakterystycznymi cechami tradycyjnego ogrzewania grzejnikowego jest między innymi:

 • oddawanie ciepła głównie na drodze konwekcji,
 • rozkład temperatury: ciepło u góry, zimno na dole,
 • temperatura zasilania: stare instalacje 90ºC, nowe 55ºC,
 • przeciętna temperatura powietrza w pomieszczeniu 20ºC,
 • temperatura powierzchni grzejnej: stare instalacje 60ºC, nowe 45-50ºC,
 • dodatnia, a więc niekorzystna jonizacja powietrza,
 • cyrkulacja kurzu i alergenów.

Natomiast w przypadku ogrzewania ściennego RAYON charakterystyczne cechy to:

 • oddawanie ciepła głównie przez promieniowanie,
 • rozkład temperatury: ciepło równomiernie rozłożone na całej wysokości pomieszczenia,
 • temperatura zasilania: 35-40ºC/55ºC,
 • przeciętna temperatura powietrza w pomieszczeniu – 18ºC,
 • temperatura powierzchni grzejnej: 25-40ºC,
 • nie powoduje niekorzystnej jonizacji powietrza,
 • nie powoduje niekorzystnej cyrkulacji kurzu i alergenów,
 • idealne rozwiązanie przy zastosowaniu techniki kondensacyjnej i solarnej

Ogólny opis systemu RAYON

Ciepłowodowe ogrzewanie ścienne RAYON, to system gdzie pojemność wodna układu jest kilkakrotnie mniejsza od pojemności układu ogrzewania tradycyjnego.

Do przekazywania ciepła wykorzystywany jest czynnik roboczy występujący w dwóch stanach skupienia (cieczy wrzącej w temperaturze 35-50 °C oraz pary skraplającej się i przekazującej ciepło ). Proces wrzenia i skraplania zachodzi wewnątrz ciepłowodu. Panele można łączyć w pakiety, dobierając indywidualnie ich długość oraz liczbę.

Montaż paneli najkorzystniej jest wykonać na ścianach zewnętrznych kierując się zasadą: "zapotrzebowanie ciepła pokrywamy tam gdzie powstają straty ciepła”, w celu wyrównania temperatur powierzchni wszystkich ścian otaczających pomieszczenie (ściana zewnętrzna jest zawsze chłodniejsza), jak również z uwagi na poprawę współczynnika przenikania ciepła "U" nawet o 30% (dzięki podsuszaniu tej ściany). W układzie tym ściany zewnętrzne powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła nie większy niż U=0,3 W/m2*K. w przeciwnym wypadku należy uwzględnić dodatkową izolację zewnętrzną lub wewnętrzną, aby uniknąć dodatkowych strat ciepła.

Przymocowaną bezpośrednio do przegrody instalację z połączonych paneli mocuje się na ścianie i pokrywa warstwą tynku o grubości 30 mm. Warstwa tynku pokrywająca instalację jest nagrzewana przez ciepłowody i przekazuje ciepło otoczeniu poprzez promieniowanie.

Budowa panelu grzewczego

RAYON to system ciepłowodowego ogrzewania ściennego, wykonany z połączenia wysokogatunkowych metali: miedzi oraz stali nierdzewnej.

Panel zbudowany jest z:

 • kolektora zasilającego - wykonanego z miedzianej rury, przez którą płynie ciepła woda przygotowana przez źródło ciepła (np. kocioł , solar lub pompę ciepła),
 • ciepłowodów – układu wykonanego z połączonych ze sobą rur nierdzewnych, wypełnionych czynnikiem grzewczym.

Oferowana gama wymiarów paneli pozwala w pełni wykorzystać dostępną powierzchnię ściany.

Nazwa/Typ Moc grzewcza [W] Wysokość [mm] Szerokość [mm]
RAYON / R 200 130 1970 415
RAYON / R 150 100 1470 415
RAYON / R 125 80 1220 415
RAYON / R 100 65 970 415
RAYON / R 75 50 720 415
RAYON / R 50 35 470 415

 

 

 

 

 

System RAYON opracowany został na bazie doświadczeń i badań w zakresie ciepłowodowych systemów grzewczych. Zastrzeżona przez firmę Enereko Sp. z o.o. budowa kolektora gwarantuje jego wysoką sprawność w przekazywaniu ciepła, a zastosowana technologia pozwala wykorzystać wymierne korzyści ekonomiczne poprzez:

 • obniżenie temperatury czynnika zasilającego instalacji do 35-55ºC,
 • obniżenie temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu o ok. 3-4ºC co pozwala zaoszczędzić do 30% energii,
 • zmniejszenie pojemności wodnej układu poprzez zastosowanie czynnika grzewczego w panelach.
 • Staranność wykonania oraz system kontroli jakości gwarantują długą żywotność, oraz stawiają go na pozycji lidera jako wyrób niezawodny i energooszczędny.

Gdzie można stosować system

Ogrzewanie typu ściennego warto stosować wszędzie tam, gdzie montaż grzejników jest niewskazany lub bardzo utrudniony - ze względów estetycznych lub higienicznych, albo technicznych. Niekwestionowaną zaletą systemu jest możliwość montażu, tam gdzie nie da się zamontować zwykłego grzejnika, a więc np: na łukach, kolumnach czy skosach dachowych. Ogrzewanie jest niezastąpione w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza.

Ogrzewanie RAYON znajduje zastosowanie w:

 • budownictwo jedno i wielorodzinnym w każdym z możliwych standardów,
 • hotele,
 • szkoły, przedszkola, żłobki,
 • szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie itp.,
 • lecznice dla zwierząt,
 • lokale gastronomiczne, obiekty sanatoryjne itp.,
 • obiekty handlowe,
 • obiekty przemysłowe i produkcyjne o podwyższonych wymogach higieny,
 • np. przemysł farmaceutyczny, elektroniczny, itp.
 • obiekty zabytkowe

Montaż systemu

Panele ciepłowodowe łączy się ze sobą szeregowo dzięki jednostronnie rozkielichowanemu kolektorowi zasilającemu.

Sposoby podłączenia.

Przewody rozprowadzające mogą być prowadzone zarówno w ścianach
jak i w podłodze (koniecznie w izolacji termicznej). Moduły paneli ciepłowodowych (szeregowo połączone) w poszczególnych pomieszczeniach mogą być podłączone ze źródłem ciepła np. kotłem niskotemperaturowym, pompą ciepła czy też układem solarnym na dwa sposoby:

Układ etażowy - rozdzielaczowy

Panele ciepłowodowe zasilane są z rozdzielacza, centralnie usytuowanego (zalecane) względem ogrzewanych pomieszczeń, analogicznie jak przy ogrzewaniu podłogowym. Obiegi ogrzewania podłogowego i obiegi ogrzewania mogą być zasilane z tego samego rozdzielacza.

Średnice nominalne poszczególnych przewodów rurowych przyłączy rozdzielacza należy dobrać odpowiednio do strumieni przepływu.

Każdy moduł grzewczy w pomieszczeniu składający się maksymalnie z 8 registrów połączonych szeregowo zasilany jest bezpośrednio z rozdzielacza wyposażonego w zawory termostatyczne i odcinające. Regulacja temperatury odbywa się za pomocą termostatów pokojowych współpracującymi z siłownikami termicznymi zamontowanych na zaworach termostatycznych przy rozdzielaczu.

Układ etażowy – obwodowy

Przewody o średnicy minimum DN 20 prowadzone są wzdłuż ścian zewnętrznych zasilając poszczególne moduły paneli ciepłowodowych w układzie Tichelmana (przewody zasilające i powrotne mają jednakowe długości gwarantuje to jednakowe ciśnienie przed każdym modułem grzewczym).

Regulacja temperatury w mieszkaniu (kondygnacji) odbywa się za pomocą jednego sterownika umieszczonego w pomieszczeniu reprezentacyjnym.

Etapy montażu paneli ciepłowodowych

 • Przygotowanie podłoża do prac montażowych / tynkarskich,
 • Montowanie paneli ciepłowodowych,
 • Podłączenie modułów grzewczych
 • Próba i odbiór instalacji,
 • Montaż pozostałych akcesoriów,
 • Prace wykończeniowe - tynkowanie

Przygotowanie podłoża do prac montażowych - tynkarskich

Przegląd stanu technicznego i przygotowanie ścian

Przed przystąpieniem do prac montażowych w danym pomieszczeniu należy sprawdzić stan techniczny podłoża tj. czy podłoże jest wystarczająco mocne. Następnie podłoże oczyścić z kurzu i luźnych drobin. Wyrównać większe nierówności. Podłoże musi być suche i nie zamarznięte.

Montaż paneli ciepłowodowych

W celu przymocowania panelu do ściany należy nawiercić otwory pod uchwyty mocujące. Montaż ogranicza się do zawieszenia elementów według projektu c.o. i wykonaniu połączeń między panelami za pomocą miękkiego lutu.

Połączenie paneli w moduły następować może poprzez kolejne dołączanie paneli na ścianie, bądź też wcześniejsze połączenie paneli i umieszczenie gotowego modułu.
Kolektor wodny musi być przymocowany przynajmniej dwoma uchwytami.

Próba i odbiór instalacji

Po zakończeniu robót montażowych jednak przed zatynkowaniem i zaizolowaniem przewodów rozprowadzających instalację grzewczą należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno - próbie hydraulicznej.

Próby hydraulicznej nie można przeprowadzać w temperaturze poniżej 0ºC. Instalację ogrzewania ściennego napełnia się wodą i odpowietrza na 24 godz. przed rozpoczęciem próby. Próbę instalacji dokonuje się przy użyciu pompy ciśnieniowej na ciśnienie o 0,2Mpa większe niż ciśnienie robocze, mierzone w najniższym punkcie przy zasilaniu z własnej kotłowni. Wynik próby na ciśnienie uważa się za dodatni, jeżeli przez 20 minut ciśnienie nie zmniejszy się. Po usunięciu ewentualnych nieszczelności próbę należy powtórzyć. Po wykonaniu próby instalacja powinna być przepłukana wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń.

Po wykonaniu próby ciśnieniowej należy w obecności zleceniodawcy przeprowadzić wieloczynnościowe grzanie próbne.

Celem grzania próbnego jest sprawdzenie:

 • czy wszystkie elementy ścienne były ciepłe, czy wszystkie podzespoły instalacji w szczególności zawory są szczelne.
 • czy urządzenia zabezpieczające pracują niezawodnie.
 • czy wszystkie przyrządy (termometry, manometry, wskaźniki poziomu wody wskazują prawidłowo)

Prace wykończeniowe – tynkowanie

Do wykonania tynków na ścianach, na których umieszczone są panele ciepłowodowe można użyć gotowe zaprawy przeznaczone do ogrzewania ściennego lub też tradycyjne tynki cementowo wapienne.

Tynki stosowane przy ogrzewaniu ściennym muszą gwarantować dobrą przewodność cieplną, którą osiąga się przez wysoką gęstość tynku po wyschnięciu. Odpowiednie do ogrzewania ściennego są tynki zawierające jako środek wiążący: gips, gips - wapno, wapno, wapno - cement lub cement.

Źródło: www.enereko.pl


 

Wasze komentarze:

Autor(ka): rademenez
Data nadesłania:
  19.05.2010 17:10
Witam. Wszystko co opisujecie brzmi wspaniale. Mam jednak kilka pytań: jaki jest orientacyjny koszt budowy takiego systemu np. w domku do 120 m/użytkowego/, z czego budować ściany i o jakiej minimalnej grubości czy docieplać styropianem, czy wszystkie ściany w budynkach muszą być ogrzane w taki sposób, jakie powierzchnie/%/ muszę "zabudować" tymi panelami w pokoju np 33 metrowym, czy ściany działowe również ocieplam. Dziękuję za odpowiedź. Z poważaniem GR
Autor(ka): adam
Data nadesłania:
  17.06.2010 12:51
U nas rewelacyjnie sprawdza sie ogrzewanie podłogowe-dzieki pompie ciepła.Nawet nie spodziewałem sie ze teraz w lato,pompa ciepła bedzie słuzyła jako swoista klima.
Polecamy
Newsletter - bądź na bieżąco
Co tydzień znajdziesz w naszym portalu
nowe, ciekawe artykuły.

Zapisz się na nasz bezpłatny Newsletter,
a co tydzień prześlemy Ci informację
o nowościach na naszej stronie.
Mój adres email:
Zgadzam się z Polityką Prywatności.
Pamiętaj - nigdy, nikomu nie udostępniamy Twojego adresu email!
Polecamy artykuły
Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym przypadku w podłodze zos... » ...więcej
Ogrzewanie podłogowe - same zalety?

Ogrzewanie podłogowe - same zalety?

Coraz większą popularność zdobywa ogrzewanie podłogo... » ...więcej
Ogrzewanie podłogowe - projekt i wykonanie

Ogrzewanie podłogowe - projekt i wykonanie

Wodne ogrzewanie podłogowe jest jednym ze sposobów zape... » ...więcej
Ogrzewanie podłogowe - rady eksperta

Ogrzewanie podłogowe - rady eksperta

Ogrzewanie podłogowe ma bardzo dużo zalet, ale na inwes... » ...więcej
Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki kanałowe?

Ogrzewanie podłogowe czy grzejniki kanałowe?

Parter to reprezentacyjna i intensywnie użytkowana czę... » ...więcej
Ogrzewanie nadmuchowe

Ogrzewanie nadmuchowe

Ten typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Ostatnio również w naszym kraju ... » ...więcej
Ogrzewanie promieniami podczerwonymi

Ogrzewanie promieniami podczerwonymi

Ogrzewanie budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…

Kiedy kobieta kupuje okna…

Kwestie związane z budową domu do niedawna były uznawa... » ...więcej
Moc grzejnika, a parametry instalacji

Moc grzejnika, a parametry instalacji

Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależno... » ...więcej

Czopuch - połączenie kotła z przewodem kominowym

Czopuch, czyli przewód łączący kocioł z kominem, pow... » ...więcej

Regulator pogodowy do sterowania kotłem

Do sterowania kotłem wg. temperatury na zewnątrz budynk... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności i cookies
Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery