www.info-ogrzewanie.plwww.info-ogrzewanie.pl
Obrazek
Aktualności Kotły/Piece Instalacje Paliwa Energia odnawialna Wydarzenia Porady Forum rss
Strona główna Kotły na paliwa stałe Kotły gazowe Kominki Instalacje grzewcze Instalacje CWU Izolacja Reklama w serwisie Kontakt
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum

Dynamika produkcji gazu łupkowego w USA

Autor: Józef Dopke / Data: 2014-03-18

Wdrożone w USA nowe technologie szczelinowania hydraulicznego łupków ilastych oraz wierceń poziomych  okazały się skuteczne. Spowodowały one rewolucję w zagłębiach gazowych. Rezerwy gazu w USA wzrosły trzykrotnie.

Do 2007 r. wydobycie gazu z łupków zaliczano do  wydobycia ze złóż gazu (Tablica 1).

Od 2008 r. wydobycie gazu z łupków ujęte jest w oddzielnej pozycji statystycznej podawanej przez U. S. Energy Information Administration.

W 2009 r.  wydobyto brutto  737,842 mld m3 gazu ziemnego w tym 112,086 mld m3 stanowił gaz łupkowy (15,2%) i 56,921 mld m3 (7,7%) stanowił gaz wydobywany z pokładów węgla.

Gaz pozyskiwany z niekonwencjonalnych źródeł stanowił więc w USA w 2009 r. 22,9% wydobycia brutto. 

W 2012 r.  wydobyto brutto  836,537 mld m3 gazu ziemnego, w tym 291,564 mld m3 stanowił gaz łupkowy (34,9%) i 43,590 mld m3 (5,2%) stanowił gaz wydobywany z pokładów węgla. Gaz pozyskiwany z niekonwencjonalnych źródeł stanowił więc w USA w 2012 r. już 40,1% wydobycia brutto.

W 2009 r. produkcja gazu łupkowego wzrosła o 37,92% względem roku poprzedniego, w 2010 r. o 46,96%, 2011 r. o 46,14% i 2012 r. o 21,12%. Danych o wielkości wydobycia brutto gazu z łupków w 2013 r. jeszcze brak. 

Import gazu ziemnego do USA spadł z 130,471 mld m3 w 2007 r. do 84,64 mld m3 w 2013 r.

Eksport gazu z USA wzrósł z 23,287 mld m3 w 2007 r. do 44,524 mld m3 w 2013 r. Import netto zmalał z 107,184 mld m3 w 2007 r. do 37,116 mld m3 w 2013 r.

Można prognozować, że w ciągu dwóch lat gospodarka USA będzie samowystarczalna pod względem zaopatrzenia w gaz ziemny.

Tablica 1. Wydobycie i produkcja gazu ziemnego w USA  w latach 2002-2013 [1-7]. Do 2003 r. produkcja gazu z pokładów węgla w wydobyciu ze złóż gazu. Do 2007 r. wydobycie gazu łupkowego w wydobyciu gazy ze złóż gazu

Tablica 1c.d.. Wydobycie i produkcja gazu ziemnego w USA  w latach 2002-2013 [1-7]. Do 2003 r. produkcja gazu z pokładów węgla w wydobyciu ze złóż gazu. Do 2007 r. wydobycie gazu łupkowego w wydobyciu gazy ze złóż gazu

Trendy zmian wydobycia  gazu ziemnego

Od 2002 r. do 2006 r. produkcja netto suchego gazu ziemnego w USA była względnie stabilna i wahała się od 511,435 mld m3 w 2005 r. do 540,757 mld m3 w 2003 r. 

Od 2007 r. nastąpił duży wzrost produkcji netto gazu od 545,498 mld m3 w 2007 r. do 687,514 mld m3 w 2013 r. to jest o 26,03% (rys. 1).

Produkcja gazu ze złóż konwencjonalnych spadła od 2006 r. o 148,867 mld m3 z 509,526 mld m3  do 360,659 mld m3 w 2012 r. Jest to efekt statystyczny. Do 2003 r. wydobycie gazu ze złóż gazu zawierało wydobycie gazu ze złóż węgla kamiennego (tabela 1). Od 2003 r. wykazuje się to wydobycie w oddzielnej pozycji. Podobnie do 2007 r. wydobycie gazu łupkowego było zaliczane do  wydobycia gazu ze złóż gazu.

Produkcja brutto gazu z wydobycia ropy naftowej w latach 2006-2011 była prawie stała i wynosiła 156,844 mld m3 w 2006 r. i 167,292 mld m3 w 2011 r., po czym w 2012 r. spadła do 140,724 mld m3.

Produkcja brutto gazu (metanu) z pokładów węgla kamiennego w USA malała i wynosiła:

 • 57,26 mld m3 w 2008 r.,
 • 56,91 mld m3 w 2009 r., 
 • 54,28 mld m3 w 2010 r.,
 • 50,38 mld m3 w 2011 r.,
 • 43,59 mld m3 w 2012 r.

Prognozuje się spadek wydobycia gazu z pokładów węgla do 2025 r.

Nowym źródłem pozyskania gazu w USA stał się gaz z łupków wyprodukowany w ilości brutto:

 • 81,267 mld m3 w 2008 r.,
 • 112,086 mld m3 w 2009 r.,
 • 164,721 mld m3 w 2010 r.,
 • 240,719 mld m3 w 2011 r.,
 • 291,564 mld m3  w 2012 r.

W 2009 r. produkcja gazu łupkowego wzrosła o 37,92% względem 2008 r., w 2010 r. o 46,96%, 2011 r. o 46,14% i 2012 r. o 21,12% względem 2011 r. Danych o wielkości wydobycia brutto gazu z łupków w 2013 r. jeszcze brak.

W 2011 r. w produkcji netto gazu łupkowego w wysokości 226,363 mld m3 największy udział miały stany:

 • Teksas – 81,12 mld m3,
 • Luizjana – 59,01 mld m3,
 • Pensylwania – 30,2 mld m3,
 • Arkansas – 26,6 mld m3,
 • Oklahoma – 13,5 mld m3,
 • Zachodnia Wirginia – 5,4 mld m3,
 • Michigan – 3 mld m3,
 • Kalifornia – 2,86 mld m3 ,
 • Północna Dakota – 2,7 mld m3.

Rys. 1. Wydobycie i produkcja gazu  ziemnego w USA  w latach 2002-2013 [1-7]. Do 2003 r. produkcja gazu z pokładów węgla zaliczana była do wydobycia ze złóż gazu. Do 2007 r. wydobycie gazu łupkowego zaliczano do wydobycia gazu ze złóż gazu

Wnioski

Wzrost produkcji netto gazu z łupków w USA wynosił w 2011 r. 75,266 mld m3 względem poprzedniego 2010 r. Aby ocenić wielkość tego przyrostu wystarczy porównać go z rocznym zużyciem gazu w Polsce wynoszącym około 15 mld m3. Ten przyrost produkcji gazu łupkowego starczyłby na pięcioletnie zużycie gazu w Polsce. 

Wzrost produkcji brutto w 2012 r. wynosił 50,845 mld m3 względem 2011 r. Powinno to odpowiadać wzrostowi produkcji netto około 47,8 mld m3 gazu.

Ceny gazu ziemnego dla gospodarstw domowych spadły w USA z 0,485 USD/m3 w 2006 r. do 0,365 USD/m3 w 2013 r. Przy kursie NBP 1 USD=3,01zł, te ceny odpowiadają 1,46 zł/m3 w 2006 r. do 1,1zł/m3 w 2013 r.

W Annual Energy Outlook 2011 [8] prognozowano produkcję netto gazu z łupków w wysokości:

 • 155  mld m3 w 2011 r., 
 • 180 mld m3 w 2012 r.,
 • 203,9 mld m3 w 2015 r.,
 • 232,5 mld m3 w 2020 r.,
 • 274,4 mld m3 w 2025 r.,
 • 309,8 mld m3 w 2030 r.,
 • 346,8 mld m3 w 2035 r.

Prognozowaną produkcję na 2020 r. osiągnięto już w 2011 r. (226,363 mld m3) lub 2012 r.

W najbliższych latach wydobycie gazu łupkowego będzie największym źródłem wzrostu dostaw gazu ziemnego na rynek USA i będzie stanowił 47% w ogólnych dostawach [8].

Literatura

[1] U. S. Energy Information Administration. Natural Gas Annual 2007
[2] U. S. Energy Information Administration. Natural Gas Consumption by End Use. 2010-03-03
[3] U. S. Energy Information Administration. Natural Gas Gross Withdrawals and Production. 2011-05-06
[4] U. S. Energy Information Administration. Natural Gas Monthly April 2011
[5] U. S. Energy Information Administration. Monthly U. S. Gas Imports by Country. 2010-03-03
[6] Natural Gas Gross Withdrawals and Production. U. S. Energy Information Administration. 2014-03-04. www.eia.gov/dnav/ng/ng_prod_sum_dcu_NUS_a.htm
[7] Shale Gas Production. U. S. Energy Information Administration. 2014-03-04. www.eia.gov/dnav/ng/ng_prod_shalegas_s1_a.htm
[8] Annual Energy Outlook 2011. U. S. Energy Administration

Józef Dopke. 05.03.2014 r.
jozefdopke@wp.pl

All rights reserved. This work may not be translated or copied in whole or in part without the written permission of the publisher (Józef Dopke,  jozefdopke@wp.pl), except for brief excerpts in connection with reviews or scholary analysis. Use in connection with any form of information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed is forbidden.

Polecamy
Newsletter - bądź na bieżąco
Co tydzień znajdziesz w naszym portalu
nowe, ciekawe artykuły.

Zapisz się na nasz bezpłatny Newsletter,
a co tydzień prześlemy Ci informację
o nowościach na naszej stronie.
Mój adres email:
Zgadzam się z Polityką Prywatności.
Pamiętaj - nigdy, nikomu nie udostępniamy Twojego adresu email!
Polecamy artykuły
Dlaczego gaz łupkowy jest tak ważny?

Dlaczego gaz łupkowy jest tak ważny?

Powodem rewolucji na rynku gazu ziemnego w USA jest gaz ... » ...więcej

Kotły na gaz płynny

Brak sieci gazu ziemnego nie oznacza, że musimy rezygnować z ogrzewania domu piecem gazowym. Może... » ...więcej

Paliwa gazowe i płynne do ogrzewania

Używanie paliw gazowych i płynnych do celów grzewczych... » ...więcej
Wyznaczanie temperatury bazowej budynku

Wyznaczanie temperatury bazowej budynku

W artykule przedstawiono dwie metody wyznaczania temperat... » ...więcej
Pellety - ekologiczne paliwo przyszłości

Pellety - ekologiczne paliwo przyszłości

Pellety to ekologiczne odnawialne paliwo stałe, które z... » ...więcej
Polacy coraz chętniej inwestują w kolektory słoneczne

Polacy coraz chętniej inwestują w kolektory słoneczne

Choć Słońce to tylko jedna z miliardów gwiazd na nieb... » ...więcej
Polecamy porady
Kiedy kobieta kupuje okna…

Kiedy kobieta kupuje okna…

Kwestie związane z budową domu do niedawna były uznawa... » ...więcej
Moc grzejnika, a parametry instalacji

Moc grzejnika, a parametry instalacji

Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależno... » ...więcej

Czopuch - połączenie kotła z przewodem kominowym

Czopuch, czyli przewód łączący kocioł z kominem, pow... » ...więcej

Regulator pogodowy do sterowania kotłem

Do sterowania kotłem wg. temperatury na zewnątrz budynk... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności i cookies
Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia Komputery