www.info-ogrzewanie.plwww.info-ogrzewanie.pl
Obrazek
Aktualności Kotły/Piece Instalacje Paliwa Energia odnawialna Wydarzenia Porady Forum rss
Strona główna Kotły na paliwa stałe Kotły gazowe Kominki Instalacje grzewcze Instalacje CWU Izolacja Reklama w serwisie Kontakt
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum

Średnie miesięczne temperatury powietrza w I kw. 2014 r. w polskich miastach

Autor: Józef Dopke / Data: 2014-04-25

Na rysunkach przedstawiono średnie miesięczne temperatury powietrza w styczniu, lutym i marcu 2014 r. dla trzydziestu czterech miast Polski uszeregowane w ciąg rosnący. W artykule omówiono skumulowaną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15°C dla sezonów grzewczych od 1999/2000r. do ostatniego sezonu od 01.09.2013 do 31.03.2014 r. dla Białegostoku, Warszawy Okęcia i Wrocławia. Oceniono ostatni sezon grzewczy pod względem zużycia energii na ogrzewanie budynków.

Średnie miesięczne temperatury powietrza

Ze średnich dziennych temperatur powietrza [1] obliczono średnią miesięczna temperaturę powietrza w styczniu, lutym i marcu 2014 r.

Średnie miesięczne temperatury powietrza dla 34 miast Polski uszeregowano w ciąg rosnący i przedstawiono na rys. 1-3.

Najcieplejszym miastem w styczniu, lutym i marcu 2014 r. był Wrocław. Najzimniejszym miastem w styczniu i lutym 2014 r. były Suwałki, a w marcu 2014 r. Zakopane.

Najzimniejszym miastem wojewódzkim był we wszystkich miesiącach pierwszego kwartału 2014 r. Białystok.

W najcieplejszym mieście wojewódzkim, Wrocławiu w wieloleciu 1999-2013 minimalna średnia miesięczna temperatura stycznia wynosiła -5,85oC w 2006 r., średnia -0,35oC, a maksymalna 4,76oC w 2007 r.

W styczniu 2014 r. średnia temperatura wynosiła 1,44oC.

Rys. 1. Średnie miesięczne temperatury powietrza w styczniu 2014 r. w trzydziestu czterech miastach Polski

W Warszawie Okęciu w wieloleciu 1999-2013 minimalna średnia miesięczna temperatura stycznia wynosiła -8,24oC w 2006 r., średnia -1,95oC a maksymalna 3,76oC w 2007 r.

W styczniu 2014 r. średnia miesięczna temperatura wynosiła -2,85oC.

W najzimniejszym wojewódzkim mieście Białymstoku w wieloleciu 1999-2013 minimalna średnia miesięczna temperatura stycznia wynosiła -10,19oC w 2010 r., średnia -3,27oC, a maksymalna 2,04oC w 2007 r.

W styczniu 2014 r. srednia miesieczna temperatura wynosiła - 4,65oC.

We Wrocławiu w wieloleciu 1999-2013 minimalna średnia miesięczna temperatura lutego (rys. 2) wynosiła -3,39oC w 2012 r., srednia -0,01oC a maksymalna 5,01oC w 2002 r.

W lutym 2014 r. średnia miesięczna temperatura wynosiła 5,16oC i była najwyż#sza od 1999 r.

W Warszawie Okęciu w wieloleciu 1999-2013 minimalna średnia miesięczna temperatura lutego wynosiła -6,33oC w 2012 r., srednia -1,2oC a maksymalna 3,59oC w 2002 r.

W lutym 2014 r. średnia miesięczna temperatura wynosiła 1,63oC.

W najzimniejszym wojewódzkim mieście Białymstoku w wieloleciu 1999-2013 minimalna średnia miesięczna temperatura lutego wynosiła -8,57oC w 2012 r., średnia 2,79oC, a maksymalna 3,1oC w 2002 r.

W lutym 2014 r. średnia miesięczna temperatura wynosiła 0,07oC.


Rys. 2. Średnie miesięczne temperatury powietrza w lutym 2014 r. w trzydziestu czterech miastach Polski

We Wrocławiu w wieloleciu 1999-2013 minimalna średnia miesięczna temperatura marca (rys. 3) wynosiła -0,03oC w 2013 r., średnia 4,27oC a maksymalna 7,05oC w 2012 r.

W marcu 2014 r. średnia miesięczna temperatura wynosiła 7,9°C i była nawy#sza od 1999 r.

W Warszawie Okęciu w wieloleciu 1999-2013 minimalna średnia miesięczna temperatura marca wynosiła -1,75oC w 2013 r., średnia 2,91oC a maksymalna 7,19oC w 2007 r.

W marcu 2014 r. średnia miesięczna temperatura wynosiła 6,7oC.

W Łodzi w wieloleciu 1999-2013 minimalna średnia miesięczna temperatura marca wynosiła -2,46oC w 2013 r., średnia 2,76oC a maksymalna 6,36oC w 2007 r.

Marzec 2014 r. był najcieplejszym od 1999 r. a jego średnia miesięczna temperatura powietrza wynosiła 6,52oC.

W Gdańsku Rębiechowie w wieloleciu 1987-2013 minimalna średnia miesięczna temperatura marca wynosiła -4,11oC w 1987 r., średnia 2,01oC a maksymalna 6,71oC w 1996 r.

W marcu 2014 r. średnia miesięczna temperatura wynosiła 5,31°C i była taka sama jak w 2007 r.

W najzimniejszym wojewódzkim mieście Białymstoku w wieloleciu 1999-2013 minimalna średnia miesięczna temperatura marca wynosiła -3,26oC w 2013 r., średnia 1,37oC, a maksymalna 5,67oC w 2007 r.

W marcu 2014 r. średnia miesięczna temperatura wynosiła 5,23oC. 


Rys. 3. Średnie miesięczne temperatury powietrza w marcu 2014 r. w trzydziestu czterech miastach Polski

W wieloleciu 1999-2013 najzimniejszy marzec występował w 2013 r. w Białymstoku (- 3,26oC), Gdańsku Rębiechowie (-2,59oC), Warszawie Okęciu (-1,75oC), Łodzi (-2,46oC) i Wrocławiu (-0,03oC).

We Wrocławiu dwa najcieplejsze lata w analizowanym wieloleciu miały miejsce w 2012 i 2014 r.

Miesięczne liczby stopniodni grzania

W Białymstoku liczba stopniodni grzania Sd(15oC) [2, 3] w styczniu 2014 r. wynosiła 609,1oCdni, w lutym 2014 r. 417,9oCdni a w marcu 2014 r. 303oCdni.

Skumulowana liczba stopniodni grzania od 1 września 2013 r. do 31 marca 2014 r. wynosiła 2322oCdni (rys. 4).

W Białymstoku marzec 2007 r. był najcieplejszym miesiącem w wieloleciu 1999-2013 z liczbą stopniodni grzania Sd(15oC)=289,1oCdni a najzimniejszy marzec 2013 r. miał Sd(15oC)= 566,1oCdni. W tym okresie średnia wartość Sd(15oC) wynosiła 421,2oCdni.

Najzimniejszym sezonem grzewczym od sezonu 1999/2000 r. był sezon 2002/2003 r. ze skumulowaną Sd(15oC) równa 3420,3oCdni, a najcieplejszym sezon 2006/2007 r. o skumulowanej liczbie stopniodni grzania 2446,6oCdni.

Obecny sezon od 01.09.2013 do 31.03.2014 r. ma skumulowana Sd(15oC) równa 2322oCdni i będzie drugim najcieplejszym sezonem grzewczym od sezonu 1999/2000 r.Rys. 4. Skumulowana liczba stopniodni grzania dla miesięcy sezonów grzewczych od 1999/2000 r. do 2013/03.2014 r. dla Białegostoku

W Warszawie Okęciu najcieplejszym miesiącem w wieloleciu 1999-2013 był marzec 2007 r. z liczba stopniodni grzania Sd(15oC)=242oCdni a następnie tegoroczny marzec o liczbie stopniodni grzania 257,2oCdni.

Średnia wartość Sd(15oC) w wieloleciu 1999-2013 wynosiła 374,8oCdni.

Najzimniejszy marzec w wieloleciu wystąpił w 2013 r. i miał Sd(15oC)= 519,1oCdni.

W marcu 2014 r. zużyto prawie 2-krotnie (257,2oCdni/519,1oCdni=0,4955) mniej energii na ogrzewanie budynków w Warszawie Okęciu niż# w marcu 2013 r.

W Warszawie Okęciu liczba stopniodni grzania w styczniu 2014 r. wynosiła Sd(15oC)=553,5oCdni, w lutym 2014 r. 374,4oCdni a w marcu 2014 r. 257,2oCdni.

Skumulowana liczba stopniodni grzania od 1 września 1013 r. do 31 marca 2014 r. wynosiła 2094,4oCdni (rys. 5).

Najzimniejszym sezonem grzewczym od sezonu 1999/2000 r. był sezon 2002/2003 r. ze skumulowana Sd(15oC) równa 3090,8oCdni, a najcieplejszym sezon 2006/2007 r. o skumulowanej liczbie stopniodni grzania 2019,5oCdni.

Obecny sezon od 01.09.2013 do 31.03.2014 r. ma skumulowana Sd(15oC) równa 2094,4oCdni i będzie drugim najcieplejszym sezonem grzewczym od sezonu 1999/2000 r.

We Wrocławiu w wieloleciu 1999-2013 najzimniejszy marzec miał liczbę stopniodni
grzania Sd(15oC)=465,9oCdni, a najcieplejszy Sd(15oC)=246,5oCdni.

Średnia wartość Sd(15oC) wieloleciu 1999-2013 wynosiła 337,5oCdni.

Marzec 2014 r. był najcieplejszym miesiącem od 1999 r. z liczba stopniodni grzania Sd(15oC)=221,8oCdni.

We Wrocławiu liczba stopniodni grzania w styczniu 2014 r. wynosiła Sd(15oC)=420,4oCdni, w lutym 2014 r. 290,5oCdni a w marcu 2014 r. 221,8oCdni.

Skumulowana liczba stopniodni grzania od 1 września 2013 r. do 31 marca 2014 r. wynosiła 1716,1oCdni (rys. 6). 


Rys. 5. Skumulowana liczba stopniodni grzania dla miesięcy sezonów grzewczych od 1999/2000 r. do 2013/03.2014 r. dla Warszawy Okęcia


Rys. 6. Skumulowana liczba stopniodni grzania dla miesiecy sezonów grzewczych od 1999/2000 r. do 2013/03.2014 r. dla Wrocławia

We Wrocławiu najzimniejszym sezonem grzewczym od sezonu 1999/2000 r. był sezon 2002/2003 r. ze skumulowana Sd(15oC) równa 2760,9oCdni, a najcieplejszym sezon 2006/2007 r. o skumulowanej liczbie stopniodni grzania 1813oCdni.

Obecny sezon od 01.09.2013 do 31.03.2014 r. ma skumulowana Sd(15oC) równa 1716,1oCdni i będzie drugim najcieplejszym sezonem grzewczym od sezonu 1999/2000 r.

Wnioski

W wieloleciu 1999-2014 dla Białegostoku, Warszawy Okęcia i Wrocławia obecny sezon grzewczy liczony od 01.09.2013 do 31.03.2014 r. ma skumulowaną Sd(15oC) wskazująca na to, że będzie to tylko nieco chłodniejszy sezon od najcieplejszego sezonu 2006/2007 r.

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w obecnym sezonie grzewczym będzie jednym z dwóch najmniejszych od 1999 r. 

Literatura

[1] Ogimet. WWW.ogimet.com
[2] Degree-days: theory and application TM41:2006. The Chartered Institution of Building Services Engineers 222 Balham High Road, London SW129BS.
[3] Dopke J.: Wyznaczanie temperatury bazowej budynku. WWW.ogrzewnictwo.pl 24.09.2012 r., WWW.systemyogrzewania.pl 24.09.2012 r., WWW.cire.pl 25.09.2012 r., WWW.info-ogrzewanie.pl 03.10.2012 r.

Józef Dopke
08.04.2014 r.
[email protected]

 

Polecamy
Newsletter - bądź na bieżąco
Co tydzień znajdziesz w naszym portalu
nowe, ciekawe artykuły.

Zapisz się na nasz bezpłatny Newsletter,
a co tydzień prześlemy Ci informację
o nowościach na naszej stronie.
Mój adres email:
Zgadzam się z Polityką Prywatności.
Pamiętaj - nigdy, nikomu nie udostępniamy Twojego adresu email!
Polecamy artykuły
Średnie temperatury powietrza oraz analiza zużycia energii na ogrzanie budynków w 2010 roku w Polsce

Średnie temperatury powietrza oraz analiza zużycia energii na ogrzanie budynków w 2010 roku w Polsce

W artykule zostały omówione średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w 2010 r. dla 26... » ...więcej
Zużycie energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym 2011/2012 r.

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym 2011/2012 r.

W artykule omówiono średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonie grzewczym 01.09.2011- 31.03.2012 r. dla wybranych polskich miast. Podano miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15°C dla tych miast w sezonach grzewczych 2010/2011 r. i 2011/2012 r. Dokonano analizy zmian w zużyciu energii na ogrzewanie budynków dla sezonu grzewczego 2011/2012 r. w stosunku do poprzedniego sezonu grzewczego 2010/2011 r. oraz w wieloleciu dla analizowa... » ...więcej
Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w dwudziestu polskich miastach w sezonie grzewczym 2010/2011 r.

Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w dwudziestu polskich miastach w sezonie grzewczym 2010/2011 r.

W artykule omówiono średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonie grzewczym 01.09.2010- 31.03.2011 r. dla dwudziestu polskich miast. Podano miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15ºC dla tych miast w sezonie grzewczym 2010/2011 r. Dokonano analizy różnicy w zużyciu energii na ogrzewanie budynków dla sezonu grzewczego 2010/2011 r. dl... » ...więcej
Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym 2012/2013 r.

Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wybranych polskich miastach w sezonie grzewczym 2012/2013 r.

W artykule podano średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonie grzewczym 01.09.2012 - 31.05.2013 r. dla wybranych 33 polskich miast. Omówiono miesięczną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15°C dla tych miast w sezonie grzewczym 2012/2013 r. Dokonano analizy różnicy w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w analizowanych miastach dla sezonu grzew... » ...więcej
Agencja Promocja program Targów na 2014 rok

Agencja "Promocja" program Targów na 2014 rok

Agencja Promocja działa w branży organizatorów targów... » ...więcej

Nawiewniki powietrza

Wydaje się, że nawiewniki powietrza są ściśle związane raczej z klimatyzacją, niż z ogrzewan... » ...więcej
Inteligentne regulatory temperatury w pomieszczeniach

Inteligentne regulatory temperatury w pomieszczeniach

Producenci domowej automatyki grzewczej prześcigają si... » ...więcej
Polecamy porady

Regulator pogodowy do sterowania kotłem

Do sterowania kotłem wg. temperatury na zewnątrz budynk... » ...więcej
Kiedy kobieta kupuje okna…

Kiedy kobieta kupuje okna…

Kwestie związane z budową domu do niedawna były uznawa... » ...więcej
Moc grzejnika, a parametry instalacji

Moc grzejnika, a parametry instalacji

Producenci podają w tabelach moc grzejników w zależno... » ...więcej

Czopuch - połączenie kotła z przewodem kominowym

Czopuch, czyli przewód łączący kocioł z kominem, pow... » ...więcej
Strona główna - Aktualności - Kotły/Piece - Instalacje - Paliwa - Energia odnawialna - Forum - Mapa strony - Tagi - Polityka prywatności i cookies
Przepisy czytelników Samochody Budownictwo Ogrzewanie Ogrody Kuchnia