Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100413,t-mniejsze_zuzycie_energii_na_ogrzewanie_budynkow_w_pierwszych_sześciu_miesiącach_obecnego_sezonu_grzewczego_2014/2015_r..html
Autor: Józef Dopke / Data: 2015-03-24

Mniejsze zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych sześciu miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r.

Na rysunku przedstawiono średnią temperaturę powietrza w okresie od 1 września 2014 r. do 28 lutego 2015 r. dla trzydziestu czterech miast Polski uszeregowaną w ciąg rosnący oraz dla Krakowa w wieloleciu 1996-2015.
Skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15°C) w sześciu pierwszych miesiącach sezonu grzewczego zilustrowano na rysunku dla 34 miast Polski uszeregowaną w ciąg rosnący. Omówiono skumulowaną liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 15ºC dla pierwszych sześciu miesięcy sezonów grzewczych w wieloleciu dla Gdańska, Krakowa, Olsztyna i Helu. Oceniono zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych sześciu miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r. względem identycznego okresu poprzedniego sezonu grzewczego 2013/2014 r. dla Białegostoku, Gdańska, Gdańska Rębiechowa, Helu, Warszawy Okęcia, Krakowa, Szczecina, Olsztyna i Wrocławia.

Średnie miesięczne temperatury powietrza

Ze średnich dziennych temperatur powietrza [1, 2] obliczono średnią miesięczną temperaturę powietrza (rys. 1) w sześciu pierwszych miesiącach sezonu grzewczego, to jest w okresie od 01.09.2014 r. do 28.02.2015 r. Tak obliczoną średnią temperaturę powietrza w sześciu pierwszych miesiącach sezonu grzewczego dla 34 miast Polski uszeregowano w ciąg rosnący i przedstawiono na rys. 2.

Fot. Józef Dopke

Najcieplejszym miastem w analizowanym okresie był:

 • Wrocław o średniej temperaturze 7,31oC,
 • następnie Legnica (6,79oC),
 • Opole (6,61oC),
 • Ustce (6,45oC),
 • Poznań (6,42oC).

Najzimniejszym miastem w tym okresie było:

 • Zakopane (3,31oC),
 • następnie Suwałki (3,39oC),
 •  Białystok (3,62oC),
 • Elbląg (4,46oC).

Najzimniejszym miastem wojewódzkim w analizowanym okresie sezonu grzewczego 2014/2015 r. był Białystok a najcieplejszym miastem wojewódzkim Wrocław.Rys. 1. Średnia miesięczna temperatura powietrza w sześciu pierwszych miesiącach sezonu grzewczego 2014/2015 r. w ośmiu miastach Polski


Rys. 2. Średnia temperatura powietrza w sześciu pierwszych miesiącach (od 01.09.2014 r. do 28.02.2015 r.) sezonu grzewczego 2014/2015 r. w trzydziestu czterech miastach Polski

Na rys. 3 przedstawiono średnią temperaturę powietrza w sześciu pierwszych miesiącach roku dla Krakowa.

W Krakowie w wieloleciu 1996-2015 najniższa średnia temperatura w pierwszych sześciu miesiącach sezonu grzewczego wystąpiła w sezonie:

 • 2005/2006 r. (2,12oC),
 • w 2002/2003 r. (2,27oC),
 • w 2010/2011 r. (2,52oC),
 • w 1996/1997 r. (2,56oC).

Najwyższa średnia miesięczna temperatura wystąpiła w sezonie:

 • 2006/2007 r. (6,3oC),
 • w 2014/2015 r. (5,52oC),
 • w 2000/2001 r. (5,42oC),
 • w 2013/2014 r. (4,87oC).

Rys. 3. Średnia temperatura powietrza w sześciu pierwszych miesiącach sezonu grzewczego dla Krakowa od sezonu grzewczego 1996/1997 r. do 2014/2015 r.

Skumulowana liczba stopniodni grzania

Stopniodni grzania są ilościowym wskaźnikiem określającym zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domów mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Stosuje się je do wszystkich paliw, ogrzewania elektrycznego oraz ogrzewania centralnego z kotłowni osiedlowych.

Stopniodni grzania bazują na analizach gazowych systemów grzewczych domów mieszkalnych. Rezultaty tych analiz wskazały, że istnieje liniowa zależność między zużyciem gazu ziemnego na ogrzewanie i różnicą między temperaturą zewnętrzną, od której rozpoczyna się ogrzewanie i średnią temperaturą dzienną powietrza zewnętrznego, to jest liczbą stopniodni grzania.

Ze średnich dziennych temperatur powietrza [1, 2] obliczono miesięczną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) [3] dla temperatury bazowej 15oC [4, 5] w sześciu pierwszych miesiącach sezonu grzewczego 2014/2015 r. (w okresie od 01.09.2014 r. do 28.02.2015 r.). Tak obliczoną skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) w sześciu pierwszych miesiącach sezonu grzewczego dla 34 miast Polski uszeregowano w ciąg rosnący i przedstawiono na rys. 4.

Najmniejsza liczba stopniodni grzania Sd(15oC) (najcieplejszym miastem) w analizowanym okresie była:

 • we Wrocławiu (1455,3oCdzień),
 • następnie w Legnicy (1529oCdzień),
 • w Opolu (1570,2oCdzień),
 • w Szczecinie (1592,4oCdzień),
 • w Koszalinie (1595,9oCdzień),
 • Poznaniu (1599,9oCdzień).

Największa liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w tym okresie była:

 • w Zakopanem (2109oCdzień),
 • w Suwałkach (2108,5oCdzień),
 • w Białymstoku (2064,5oCdzień), 
 • w Elblągu (1926,7oCdzień),
 • w Olsztynie (1903,2oCdzień).

Najzimniejszym miastem wojewódzkim w analizowanym okresie sezonu grzewczego 2014/2015 r. był Białystok a najcieplejszym miastem wojewódzkim Wrocław.

Rys. 4. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w sześciu pierwszych miesiącach (od 01.09.2014 r. do 28.02.2015 r.) sezonu grzewczego 2014/2015 r. w trzydziestu czterech miastach Polski

Na rys. 5 przedstawiono skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) w sześciu pierwszych miesiącach sezonu grzewczego dla Krakowa od sezonu grzewczego 1996/1997 r. do 2014/2015 r.

W Krakowie w okresie od sezonu 1996/1997 do 2014/2015 r. najzimniejszym sezonem grzewczym pierwszych sześciu miesiącach sezonu grzewczego był sezon 2005/2006 r. (2356,7oCdzień), 2002/2003 r. (2329,3oCdzień), 1996/1997 (2267,9oCdzień) i 2010/2011 r. (2258,3oCdzień).

Najniższa wartość Sd(15oC) wystąpiła w sezonie 2006/2007 r. (1596,4oCdzień), w 2014/2015 r. (1749oCdzień), w 2000/2001 r. (1750,3oCdzień) i w 2013/2014 r. (1836,6oCdzień).

W sześciu pierwszych miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r. zużyto w Krakowie tylko o 9,6% więcej energii na ogrzewanie budynków niż w najcieplejszym sezonie 2006/2007 r. oraz o 34,7% mniej niż w najzimniejszym sezonie grzewczym 2005/2006 r.

Na rys. 6 przedstawiono skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) w miesiącach sezonu grzewczego dla Krakowa od sezonu grzewczego 1996/1997 r. do 2014/2015 r.

Najcieplejszym sezonem grzewczym był sezon 2006/2007 r. o skumulowanej liczbie Sd(15oC)=2106,7oCdni a najzimniejszym był sezon 2005/2006 r. o skumulowanej liczbie Sd(15oC)=3056,9oCdni.

Przebieg obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r. jest podobny do sezonu 2000/2001 r. o skumulowanej liczbie Sd(15oC)=2344,4oCdni. Będzie więc jednym z cieplejszych sezonów w wieloleciu 1996-2015.Rys. 5. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w sześciu pierwszych miesiącach sezonu grzewczego dla Krakowa od sezonu grzewczego 1996/1997 r. do 2014/2015 r.Rys. 6. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w miesiącach sezonu grzewczego dla Krakowa od sezonu grzewczego 1996/1997 r. do 2014/2015 r.

Na rys. 7 przedstawiono skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) w miesiącach sezonu grzewczego dla Gdańska od sezonu grzewczego 2002/2003 r. do 2014/2015 r.

Najcieplejszym sezonem grzewczym był sezon 2006/2007 r. o skumulowanej liczbie Sd(15oC)=1956,4oCdni a najzimniejszym był sezon 2002/2003 r. o skumulowanej liczbie Sd(15oC)=2978oCdni.

Przebieg obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r. jest podobny do sezonu 2013/2014 r. o skumulowanej liczbie Sd(15oC)=2280,5oCdni i 2007/2008 r. o Sd(15oC)=2249,5oCdni. Będzie więc jednym z cieplejszych sezonów w Gdańsku w wieloleciu 1996-2015.Rys. 7. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w miesiącach sezonu grzewczego dla Gdańska od sezonu grzewczego 2002/2003 r. do 2014/2015 r.

Na rys. 8 przedstawiono skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) w miesiącach sezonu grzewczego dla Olsztyna od sezonu grzewczego 2006/2007 r. do 2014/2015 r.

Najcieplejszym sezonem grzewczym był sezon 2006/2007 r. o skumulowanej liczbie Sd(15oC)=2261,5oCdni a najzimniejszym był sezon 2010/2011 r. o skumulowanej liczbie Sd(15oC)=3149,8oCdni.

Przebieg obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r. jest zbliżony do sezonu 2013/2014 r. o skumulowanej liczbie Sd(15oC)=2493,1oCdni. Będzie więc jednym z cieplejszych sezonów grzewczych w Olsztynie w wieloleciu 1996-2015.

Na rys. 9 przedstawiono skumulowaną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) w miesiącach sezonu grzewczego dla Helu od sezonu grzewczego 2001/2002 r. do 2014/2015 r.

Najcieplejszym sezonem grzewczym był sezon 2006/2007 r. o skumulowanej liczbie Sd(15oC)=1970,7oCdni a najzimniejszym był sezon 2002/2003 r. o skumulowanej liczbie Sd(15oC)=2914oCdni.

Przebieg obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r. jest zbliżony do sezonu 2013/2014 r. o skumulowanej liczbie Sd(15oC)=2257,2oCdni i do sezonu 2007/2008 r. o Sd(15oC)=2262oCdni. Będzie więc jednym z cieplejszych sezonów grzewczych w Helu w wieloleciu 2001-2015.Rys. 8. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w miesiącach sezonu grzewczego dla Olsztyna od sezonu grzewczego 2006/2007 r. do 2014/2015 r.Rys. 9. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w miesiącach sezonu grzewczego dla Helu od sezonu grzewczego 2001/2002 r. do 2014/2015 r.

Wnioski

W analizowanych miastach wojewódzkich najmniejsza skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w okresie od 1 września do 28 lutego następnego roku wystąpiła w sezonie grzewczym 2006/2007 r.

Sześć pierwszych miesięcy obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r. nie były najcieplejsze a zużycie energii na ogrzewanie budynków nie było najmniejsze w okresie od sezonu grzewczego 2006/2007 r., który był najcieplejszym.

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w okresie od 1 września 2014 r. do 28 lutego 2015 r. w stosunku do tego samego okresu poprzedniego sezonu grzewczego 2013/2014 r. było mniejsze:

 • o 0,84% w Helu,
 • o 0,91% w Białymstoku,
 • o 2,94% w Gdańsku-Rębiechowie,
 •  o 4,65% w Warszawie Okęciu,
 • o 1,62% we Wrocławiu,
 • o 4,75% w Krakowie,
 • o 5,53% w Szczecinie,
 • 1,93% w Olsztynie

oraz większe:

 • o 0,14% w Gdańsku.

Sześć pierwszych miesięcy obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r. nie różni się zatem istotnie od przebiegu poprzedniego sezonu grzewczego.

Literatura

[1] Ogimet. WWW.ogimet.com
[2] www.wunderground.com/history
[3] Degree-days: theory and application TM41:2006. The Chartered Institution of Building Services Engineers 222 Balham High Road, London SW129BS.
[4] Dopke J.: Wyznaczanie temperatury bazowej budynku i prognozowanie zużycia gazu. GWiTS, 2014 nr 6 str. 210-214.
[5] Dopke J.: Wyznaczanie temperatury bazowej budynku. WWW.ogrzewnictwo.pl
24.09.2012 r., WWW.systemyogrzewania.pl 24.09.2012 r., WWW.cire.pl 25.09.2012 r., WWW.info-ogrzewanie.pl 03.10.2012 r.

Józef Dopke
05.03.2015 r.
jozefdopke@wp.pl

All rights reserved. This work may not be translated or copied in whole or in part without the written permission of the publisher ( Józef Dopke, jozefdopke@wp.pl) , except for brief excerpts in connection with reviews or scholary analysis. Use in connection with any form of information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed is forbidden.