Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100439,t-regulator_ciągu_kominowego,_urządzenie__ulatwiające_prawidlowe_spalanie,_czy_niepotrzebny_gadzet?.html
Autor: Info-ogrzewanie.pl / Data: 2016-11-16

Regulator ciągu kominowego, urządzenie ułatwiające prawidłowe spalanie, czy niepotrzebny gadżet?

Jednym z warunków prawidłowego i ekonomicznego spalania paliw w urządzeniach grzewczych jest odpowiedni ciąg kominowy występujący w przewodach kominowych. Jego wielkość można regulować w zależności od potrzeb, stosując odpowiednie regulatory ciągu kominowego, instalowane na przewodzie kominowym lub nasady nakładane na wylocie komina. Urządzenia te pozwolą na dopasowanie wielkości ciągu kominowego i jego kierunku do wartości wymaganych dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych.

Co to jest ciąg kominowy?

Ciąg kominowy, czyli ruch powietrza we wnętrzu komina powstaje w  wyniku różnicy temperatur ciepłego powietrza w kominie i chłodniejszego powietrza na zewnątrz budynku. Powietrze powinno poruszać się z dołu komina, w górę, w kierunku jego wylotu. Im większa różnica temperatur, tym większa wartość ciągu kominowego.
Wielkość ciągu kominowego zależy od przekroju przewodu kominowego i jego wysokości.
Wymagana wartość ciągu kominowego dla różnych urządzeń grzewczych może mieć różne wartości, a jej wielkość użytkownik znajdzie w dokumentacji techniczno-ruchowej kotła w tzw DTR-ce, którą powinien otrzymać przy zakupie urządzenia.

Wsteczny ciąg kominowy

W wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub usytuowania budynku w stosunku do obiektów otaczających ten budynek zdarza się, że ruch powietrza w kominie występuje w odwrotnym kierunku. W tym wypadku mamy do czynienia ze wstecznym ciągiem kominowym.
Najczęściej do wyeliminowania ciągu wstecznego stosuje się nasady kominowe.

Zbyt duży ciąg kominowych

Równie często w kominach występuje zbyt duży ciąg kominowy.
Taka sytuacja również nie wpływa korzystnie na proces spalania.

Ogrzane powietrze i gazy spalinowe są wyciągane z urządzenia grzewczego i ulatują kominem do atmosfery.

Tym samym nie oddają całej zgromadzonej energii cieplnej i występują straty energii, co jest niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia.

Montaż regulatora ciągu kominowego

Fot.Info-ogrzewanie.pl Regulator ciągu kominowego zainstalowany w przewodzie kominowym

Dlatego, w tej sytuacji uzasadnione jest stosowanie regulatora ciągu kominowego.

Urządzenie przeznaczone jest do montażu na czopuchu łączącym kocioł z przewodem kominowym lub na przewodzie kominowym, nad lub pod wejściem czopucha do komina.

Regulator wyposażony jest w ruchomą klapkę - przepustnicę, z obciążnikiem, który regulowany jest pokrętłem. Wartość ciśnienia ustawia się pokrętłem wg skali.
Klapka w zależności od podciśnienia w kominie otwiera się lub przymyka i reguluje dopływ powietrza do komina.

Jego działanie zmniejszy szybkość przypływu gazów, które zostają dopalone, a tym samym zwiększy się ilość oddanej energii w wymienniku urządzenia grzewczego.

Praca urządzenia będzie bardziej stabilna.

Zastosowanie regulatora ciągu kominowego w tej sytuacji daje wymierne oszczędności w zużyciu paliwa.