Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-50,t-wentylatory_do_kotlow_na_paliwa_stale.html
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2007-05-19

Wentylatory do kotłów na paliwa stałe

W nowoczesnych kotłach centralnego ogrzewania na paliwa stałe powietrze używane do spalania paliwa dostarczane jest przez wentylator. Steruje nim mikroprocesor, który w zależności od ustawień parametrów grzewczych uruchamia lub wyłącza wentylator. W kotłach tego typu stosuje się wentylatory nadmuchowe lub wyciągowe.

Jak działają wentylatory?

Wentylator do kotła Wentylator do kotła

Podstawowy podział na wentylatory nadmuchowe i wyciągowe wynika z rodzaju pracy.

Wentylatory nadmuchowe podają powietrze do komory spalania w zależności od zapotrzebowania, – jeżeli wymagana jest wyższa temperatura wentylator pracuje, natomiast po osiągnięciu temperatury zadanej wentylator zostaje wyłączony. Uzyskuje się wtedy oszczędności paliwa i wydłuża się stałopalność kotła.

Wentylatory wyciągowe montowane są w czopuchu – jest to rura łącząca kocioł z kominem. Wentylator wyciąga substancje powstałe w czasie spalania – lotne, jak również drobne cząsteczki stałe do komina.

Urządzenia te stosuje się w kotłach, w których paliwem jest drewno, węgiel w różnych odmianach, a w przypadku miału węglowego jest on niezbędny.

Również w kotłach retortowych z podajnikiem paliwa, na ekogroszek, pelet, zboże lub inne paliwa stałe wentylatory są montowane standardowo.

Budowa wentylatora

Obudowa wentylatora wykonana jest ze stopu aluminium. Zwykle na wale silnika mocowany jest wirnik wentylatora. Niektóre wentylatory wyposażone są w przepustnice powietrza, do regulacji wydajności (ilości powietrza) wentylatora.

Dodatkowym wyposażeniem może być przepustnica, która automatycznie zamyka wlot powietrza do wentylatora, po wyłączeniu go, co zapobiega przedostawaniu się powietrza kotła.

Elementy wentylatorów wykonane są z materiałów odpornych na podwyższone temperatury. Zgodnie z przepisami podłączenia wentylatora powinien dokonać uprawniony elektryk.