Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-61,t-zasady_doboru_grzejnikow.html
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2007-09-24

Zasady doboru grzejników

Grzejniki w układzie centralnego ogrzewania, mają za zadanie przekazać ciepło do ogrzewanego pomieszczenia. Dokładność ich doboru będzie w czasie eksploatacji decydować o komforcie cieplnym w pomieszczeniu. Dlatego obliczając moc cieplną, – bo na tym polega dobór grzejników - należy mieć jak najwięcej informacji dotyczących ogrzewanego budynku oraz warunków, w jakich grzejniki będą pracować.

Grzejnik aluminiowyGrzejnik aluminiowy
© Fotograf: Marlena Zagajewska

Moc cieplną grzejników co wyraża się w watach [W]. Istnieją różne metody obliczania mocy. Dobrze dobrany grzejnik powinien pokryć straty ciepła pomieszczenia, a więc powodować, aby dostarczona ilość ciepła pozwoliła na utrzymanie założonej temperatury w pomieszczeniu.

Dobór szacunkowy

Najprostszą metodą obliczenia mocy grzejnika jest metoda szacunkowa. Do określenia mocy przyjmuje się powierzchnię lub kubaturę (objętość) ogrzewanego pomieszczenia. Następnie mnoży się te wielkości, przez przyjętą wartość potrzebną do ogrzania 1m² lub 1m³.

Najczęściej dobiera się grzejnik mnożąc powierzchnię pomieszczenia w metrach kwadratowych razy 120. Otrzymany wynik w Watach określa przybliżoną moc grzejnika.

Niestety dobierając grzejnik w ten sposób nie mamy żadnej gwarancji, że pomieszczenie zostanie poprawnie ogrzane.

Dokładniejsze metody

Aby, precyzyjnie dobrać moc grzejników należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Najważniejsze z nich to:

  • parametry czynnika grzewczego, czyli temperaturę wody zasilającej i powrotnej oraz temperatury, jaka będzie utrzymywana w pomieszczeniu
  • parametry uwzględniające straty ciepła pomieszczenia, na które ma wpływ między innymi: stan izolacji cieplnej budynku (współczynnik przenikania ciepła- powinien być wyliczony przez projektanta), liczba oraz rodzaj okien
  • parametry uwzględniające usytuowanie budynku; w stosunku do stron świata (decyduje o nasłonecznieniu ogrzewanych pomieszczeń), na otwartej przestrzeni i w rejonach, gdzie często wieją wiatry, położenie budynku w określonej strefie klimatycznej (temperatura zewnętrzna, w Polsce od -16°nad morzem do -24 w górach),
  • przeznaczenie grzejników; kuchnia, łazienka, pokój
  • rodzaj urządzenia grzewczego

Niektórzy producenci grzejników opracowali dla swoich wyrobów specjalne programy komputerowe lub tabele, które również umożliwiają precyzyjny dobór odpowiednich grzejników.

Inne warunki mające wpływ na moc grzejników

Grzejniki powinny być montowane pod oknami, gdzie najlepiej będzie wykorzystana ich moc cieplna. Usytuowanie w innych miejscach oraz zasłanianie (zabudowywanie) powinno skutkować dobraniem grzejników o większej mocy.