Artykuł pochodzi ze strony www.info-ogrzewanie.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-73,t-ogrzewanie_podlogowe___projekt_i_wykonanie.html
Autor: Ryszard Chrapka / Data: 2009-05-29

Ogrzewanie podłogowe - projekt i wykonanie

Wodne ogrzewanie podłogowe jest jednym ze sposobów zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Instalacja grzewcza ułożona w warstwie podłogi jest rodzajem grzejnika. Należy dodać, że jest to dosyć “wymagający” grzejnik, zwłaszcza w trakcie wykonywania. Wszelkie niedoróbki lub niedbale wykonane elementy tego grzejnika mogą spowodować jego wadliwą pracę. Naprawa źle działającego ogrzewania podłogowego może wymagać nawet skucia wylewki. Dlatego warto w czasie wykonywania tej instalacji przestrzegać pewnych zasad, które pozwolą na późniejszą prawidłową i bezawaryjną pracę układu.

Projekt – potrzebny czy nie

W przypadku ogrzewania tego typu, ilość ciepła emitowanego przez grzejnik, czyli podłogę zależy od temperatury wody zasilającej, średnicy zastosowanych rur, a także sposobu ich ułożenia. O prawidłowym działaniu ogrzewania, decyduje jakość prac instalacyjnych. Jednak w tym wypadku duże znaczenie mają również prace budowlane, których dokładność nie tylko wpływają na samo działanie ogrzewania, ale również decyduje o estetycznym wyglądzie podłogi. Już ten fakt powinien przemawiać za wykonaniem projektu. W przypadku zastosowania płytek podłogowych na dużych powierzchniach, gdzie wymagana jest dylatacja, należy przewidzieć jej miejsce, trzeba również znać wielkość płytek, aby rozmieścić je tak, by nie przykrywały dylatacji, ponieważ spowoduje to ich pękanie.

Bardzo ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy dokładnie wiedzieć gdzie będą umiejscowione elementy instalacji sanitarnych np. wanna lub kabina prysznicowa, a także stałe elementy wyposażenia wnętrza np. zabudowane szafy, ponieważ zajmują one część podłogi,a ma to wpływ na sposób rozmieszczenia elementów ogrzewania. Przeznaczenie pomieszczenia oraz sposób wykończenia podłogi np. płytkimi lub wykładziną ma istotne znaczenie w trakcie prac wykonawczych. Dlatego warto przed przystąpieniem do robót wykonać projekt instalacji, gdzie z góry można przewidzieć jego szczegóły. Łatwiej dokonać korekt w projekcie, niż po wykonaniu jakiegoś zakresu robót.

Technika wykonania instalacji

Jednym z warunków prawidłowego działania instalacji jest dokładne oraz zgodne ze sztuką budowlaną jej wykonanie. Maksymalna powierzchnia płyty grzewczej wynosi 40 m², przy czym długość jednego boku do 8 mb. W przypadku pomieszczenia o większej powierzchni należy wykonać dylatacje, tzn. podzielić pomieszczenie na kilka płyt grzewczych, w zależności od kształtu pomieszczenia. Dylatacje należy wykonać również przy ścianach. Ważne, aby przechodziły one przez całą grubość wylewki, aż do warstwy wykończeniowej podłogi. Zabezpieczy to płytę oraz płytki ceramiczne przed pękaniem.

Podłoże, szczególnie gdy ogrzewanie znajduje się na gruncie musi mieć odpowiednią izolację wykonaną z twardego styropianu lub polistyrenu. Powierzchnia, na której będą ułożone rury grzejne musi być dokładnie wypoziomowana i zatarta, aby nie miała nierówności. W przypadku ogrzewania na gruncie ważna jest też izolacja przeciwwilgociowa, zabezpieczająca płytę przed wilgocią z gleby. Muszą być zachowane odpowiednie odstępy pomiędzy kolejnymi etapami robót, np. od zalania rur grzewczych wylewką, do rozpoczęcia układania posadzki powinno upłynąć około 30 dni – czas dojrzewania betonu. Ponadto użyte materiały powinny być przystosowane do pracy z ogrzewaniem podłogowym np. zaprawy i kleje do płytek ceramicznych oraz posiadać odpowiednie atesty.

Element grzewczy w ogrzewaniu podłogowym stanowią odpowiednio ułożone rury napełnione wodą. Długość pętli grzewczej nie powinna przekraczać 100 mb. Rozstaw rur zależy od rodzaju materiału wykończeniowego podłogi. Rury muszą być ułożone starannie, tak by w każdym miejscu podłogi była taka sama temperatura. Przed ostatecznym zalaniem rur wylewką, należy przeprowadzić próbę szczelności. Instalacja grzewcza ogrzewania podłogowego powinna być wyposażona w urządzenia do jej regulacji oraz sterowania temperaturą, a więc zawory regulacyjne lub przepływowe oraz termostatyczne.